Redoubles case

Här delar vi löpande med oss av kundcase vi är lite extra stolta över. Du kan läsa mer om våra tjänster här. 

White Structure
eka.png

”Det har varit en lärorik resa för EKA och vi har haft en mycket bra och personlig relation med Redouble. Arbetet har öppnat våra ögon för vilka tekniska möjligheter som finns idag och nu arbetar vi på ett helt annat sätt med våra marknadsaktiviteter.”

Pink_filled_A4_300.png

Gigs for Her

Nivå 1 kan se olika ut för våra olika kunder. För Gigs for Her valde vi att istället för att djupdyka i en kanal, göra en mer ytlig insats över flera olika kanaler som vi sedan fördjupar utefter budget och tid. 

 

Utmaning och bakgrund

Gigs for Her är ett gig-bolag, specialiserade på kvinnlig spetskompetens som vänder sig mot företag som fokuserar på jämställdhet och mångfald. I vår nulägesanalys såg vi att Gigs for Her tidigare fokuserat på att kommunicera mot sin produkt men inte mot betalande kund. Vi såg därför ett behov av att skifta fokus och på ett bättre och tydligare sätt presentera deras tjänst och de fördelar som finns med att använda sig av kvinnliga giggare. Dessutom hade Gigs for Her inte optimerat säljflödet på sajten för att matcha trafiken.

 

Genomförande

För att nå önskade resultat och nya branscher behöver Gigs for Her vara mer aktiva på LinkedIn och våga använda sig av Social Selling på ett mer påtagligt sätt. Vi satte upp en budget för köpt media, främst Facebook och Google Ads, processer för att följa upp på dessa och KPIer för att följa upp vår strategi. Utöver detta så:

 

 • Genomförde vi tekniska uppdateringar på hemsidan och SEO-optimerade text.

 • Såg vi till att USP:arna kommunicerades mot målgrupp tidigare i köpresan.

 • Skapade en innehållskalender med fasta dagar för publicering och skapade innehåll för detta.

 • Skapade tydliga kommunikationsbudskap som visar vad som särskiljer dom från övriga rekryterare som resulterar i fler uppdrag.

 

Resultat

 • Överlag ser vi en ökad placering i den organiska trafiken och ökad trafik till hemsidan. Utöver en minskad bounce rate så ökade:

 

- Trafiken från sociala plattformar med +400%

- Direkttrafik till hemsidan med +130%  

- Den organiska trafiken med +13% 

 

*Statistiken kommer från Google Analytics och är en jämförelse mellan en period nu och för 1 år sedan. 

 

Svensk Energi- och kylanalys (EKA) använde sig av vårt paket Nivå 1. Målet var att bredda sin kundbas genom exponering mot nya branscher och segment. Vi tog tillsammans fram en plan och genomförde föreslagna förändringar och insatser som vi delade in i 4 faser. 

 

Utmaning och bakgrund

EKA skapar effektiva kyl- och värmesystem, från första steget till långsiktig drift. När Redouble klev in var EKA i fasen att expandera till den baltiska marknaden. EKA ville bredda sin kundbas genom exponering mot nya branscher och segment.  

 

Genomförande

Den inledande fasen delades upp i fyra faser: nulägesanalys, förslag på insatser som krävs för att nödvändig marknadsföring ska bli möjlig, utformning av kommunikationsplan för de första 30 dagarna och därefter en utvärdering av de första 30 dagarna. 

Några av de insatser vi gjorde var: 

 • Mer användarvänlig hemsida med CTAs och tydligare kontaktvägar. 

 • Satte upp UTM-taggar för mätning kring valda KPI:er. 

 • Skapade en innehållsstrategi 

 • Skapade kommunikationsplan 

 • SEO-optimerad hemsida där vi tog fram nyckelord 

 • Skapade en linkedinstrategi 

 • Förslag på publiceringsschema 

 

Resultat

 • Ökad trafik med 46,25% från Linkedin till hemsidan. 

 • Ökat antalet konverteringar från den organiska Google-trafiken.  

 • Framför allt har EKA ändrat sitt tänk i hur de jobbar sina digitala kanaler samt skapat sig en arbetsstruktur och strategi för att öka deras trafik och varumärkeskännedom. 

EKA

eka.png
 

Utmaning och bakgrund

Active Search & HR har i över 10 års tid specialiserat sig på träffsäker och kvalificerad rekrytering och är idag en ledande aktör på marknaden. Som för många andra företag inom rekryteringsbranschen, slog pandemin hårt mot deras affär. När Redouble klev in var Active Search & HR i process att lansera en ny hemsida. Med tanke på de rådande omständigheterna, var det viktigt att göra alla rätt från början för att nå ut i det växande kommunikationsbruset och öka intäktsflödet.

Genomförande

I vår nulägesanalys såg vi en låg trafikvolym på hemsidan och att besökarnas geografiska läge och intressen inte rimmade helt rätt med Active Search & HR målgrupp. Vi såg ett behov av att öka kvalitén av besökarna till hemsidan, göra hemsidan mer användarvänlig och på ett tydligare sätt presentera deras tjänst och de fördelar som finns med att använda sig av Active Search & HR tjänster. Detta innebar ett flertal mindre omfattande insatser:

 • Vara med som bollplank i produktionen av den nya hemsidan

 • Sätta upp en strategi för hur lanseringen skulle kommuniceras samt såg till att USP:arna kommunicerades mot rätt målgrupp tidigare i köpresan

 • Skapade en innehållskalender med fasta dagar för publicering och skapade innehåll för detta

 • Satte upp tydliga KPI:er att regelbundet mäta mot.

Resultat

 • Överlag har vi sett en ökning av trafik till hemsidan, framför allt organiskt och från social.

 • Ökat antal konverteringar  och sedan november är Active Search & HR tillbaka på en omsättningsnivå som före pandemin.

Active Search & HR

 

Säg hej!

Maila eva.weinefalk@redouble.se eller ring på 070 890 03 39