• juliarobertsson

Varför Growth Marketing?

För att synas och nå ut i mediebruset blir det allt viktigare att ha en marknadsföringsstrategi som både är kreativ och tilltalande. Det ska vara en strategi som inte bara fångar kundens uppmärksamhet, utan som också bibehåller den och får kunden att återkomma. Strategin ska bygga upp tillit, skapa viral spridning och tillväxt – gärna till en så låg kostnad som möjligt.

Growth Marketing är ett relativt nytt fenomen som ursprungligen kommer från start-up världen där målet ofta är snabb tillväxt med små medel. Strategin kombinerar programmering & automatisering, kreativ marknadsföring och dataanalys & testning (Growth Hackers, 2020). Till skillnad från den klassiska marknadsföringen som är mer generell, är det största fokusområdet inom Growth Marketing tillväxt. Inom strategin tas hela säljtratten i beaktning, det vill säga från att fånga kundens uppmärksamhet till att få den att bli återkommande.
Hur går det till rent praktiskt?

Growth Marketing handlar om många mindre optimeringsinsatser som tillsammans skapar tillväxtmöjligheter. En Growth Hacker experimenterar sig fram för att ta reda på allt om sin målgrupp och anpassar sedan tjänsten eller produkten utifrån den insamlade datan. De verktyg och metoder som ofta används är Google Analytics, webbanalys, UX-design, UX-copy, innehållsmarknadsföring och sökmotoroptimering.

Growth Marketing har hjälpt till att omforma tänket inom marknadsföringsbranschen. Det handlar inte längre enbart om att attrahera rätt kunder utan att behålla dem och att få dom att komma tillbaka, och framför allt – att skapa tillväxt!

Vi på Redouble ses gärna på en kaffe eller tar ett samtal för att prata om hur just ni kan jobba med Growth Marketing. Hör av er!


Growth Hackers, 2020: https://growthhackers.se/vad-ar-growth-hacking/

308 visningar0 kommentarer