Workshop tillsammans med oss

Redouble är experter på digital marknadsföring, strategifrågor, affärsutveckling och skapande av planer. Vi erbjuder en  heldags workshop med erfaren strateg specialiserad på marknadsföring och varumärke. Utifrån förinläst material och diskussion med beställaren lägger vi upp dagen så att vi på bästa sätt genom dialog skapar en tydlig bild på nuläge och målsättningar för att därefter identifiera behov och actions samt prioriteringar.

Vi tar oss bland annat igenom följande frågeställningar:

 • Vad är vårt erbjudande, budskap och vision?

 • Hur jobbar vi idag?

 • Vilka kanaler använder vi?

 • Vilka effekter ger det?

 • Vilka resultat vill vi uppnå?

 • Vad har vi för målgrupper behov, usp?

 • Konkurrenter och deras erbjudande?

 • Vilka strategier och processer saknar vi?

 • Vem är ansvarig för vad?

 • Vilka leverantörer använder vi? Är vi nöjda?

 • Social media-strategi och plan?etsfördelning & teamarbete?

Några av våra

kompetenser

Paketering

Vi hjälper er att realisera er vision och affärsidé med tydliga mål och strategier. Genom att ha en konkret paketering av ert värdeerbjudande blir det lättare för kunden att förstå produkten och för er att kontrollera beslutsprocessen.

Vision

Sälj är ett nummerspel. Hur bör ni arbeta på bästa sätt med att identifiera nya kunder, nya branscher och nya intäktsströmmar? Och hur kommunicerar ni med dem via digitala kanaler och klassiska säljmanus?

Pitch

Vad står ert varumärke för, hur ser ert kunderbjudande ut och hur kommunicerar ni det i pitch mot kund? Det gäller att vara sann mot sitt varumärke utan att glömma att säkerställa kundbehovet.

Vill du veta mer eller är du redo att boka in en workshop redan idag?